Välkommen till Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond


 

Hemskolorna som blev handikappfond

Magna Sunnerdahl, en gång Stockholms rikaste flicka, gjorde i början av seklet den då största donationen sedan Alfred Nobel. Från början avsågs donationen bekosta utbildning i lantbruk och hushållning, hållen ute på landet för storstädernas mindre bemedlade pojkar och flickor. Så småningom kom stiftelsens inriktning att ändras till att istället omfatta stöd till barn och ungdomar med funktionshinder, vars behov inte tillgodosågs av samhället.

 

Stiftelsens verksamhet idag

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning och utvecklingsarbete samt doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel. Inom bidragsområdet handikapporganisationer ges stöd till den del av handikapporganisationernas verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionshinder. Merparten av de beviljade bidragen avser stöd till rekreations- och lägervistelser.

Stödet till forskning och utvecklingsarbete tar sikte på projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Projekt med tillämpad inriktning välkomnas.

Doktorandanslag är en stödform som funnits sedan 2002. Stödformen som annonseras ut i särskild ordning motsvarar ett fyraårigt forskarutbildningsanslag


Fyraårigt doktorandanslag

Beslut om utlysning av nya doktorandanslag fattas av direktionen i särskild ordning och kommer att annonseras ut.


Aktuellt

Ansök om bidrag Här kan du ladda ned ansökningformulär. Enskilda ansöker före den 15 februari, forsknings- och utvecklingsprojekt före den 30 april och centrala handikapporganisationer före den 30 september.

Kontakta oss Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Fru Marias väg 17
125 33 Älvsjö
Telefon: 08-749 32 80
E-post: sunnerdahls_handikappfond@telia.com

Kontakta oss | Tfn 08-749 32 80. Adress: Fru Marias väg 17, 125 33 Älvsjö.